Беларуская мова

Беларуская мова

Вывучаем беларускую мову: моўнае асяроддзе, гульні і заняткі на беларускай мове.
Ваша дзіця навучыцца слухаць i разумець мову выхавальнiка, адказваць на яго пытаннi.
Малыш будзе чуць беларускiя народныя забаўлянкі, казкі, творы беларускiх пiсьменнiкаў для дзяцей; адказваць на пытаннi па iх змесце.
Ён навучыцца ствараць выказванні, самастойныя па задуме i моўным афармленнi.
Нашы педагогі будуць садзейнiчаць станаўленню рэпрадуктыўнага маўлення Вашага дзіцяці на беларускай мове.